Garantie & Algemene voorwaarden

Donrox B.V. biedt tot 6 maanden na levering van het product garantie op de werking van de door haar geleverde producten.
Gedurende de garantieperiode van 6 maanden heeft de Wederpartij recht op kosteloze vervanging of reparatie, steeds ter uitsluitende beoordeling van Donrox B.V. Vanaf 6 maanden is geen sprake meer van een garantie vanuit Donrox B.V., maar valt men terug op de wettelijke bepalingen inzake non-conformiteit. In dat geval geldt dat Donrox B.V. vergoedt, steeds ter uitsluitende beoordeling van Donrox B.V:
Maximaal 75% van de kosten voor herstel of vervanging wanneer de schade of het gebrek vanaf 6 maanden tot 1 jaar na aflevering van het product is ontstaan;
Maximaal 50% van de kosten voor herstel of vervanging wanneer de schade of het gebrek vanaf 1 jaar tot 2 jaar na aflevering van het product is ontstaan;

Bij onzorgvuldig gebruik van het product door de Wederpartij is geen sprake van enige garantie en/of verplichting zijdens Donrox B.V.De volledige algemene voorwaarden treft u hieronder aan.

Download algemene voorwaarden

Download our general conditions