Garantie & Algemene voorwaarden

Garantie

Donrox biedt je tot 1 jaar na levering van het product garantie op de werking van de door haar geleverde producten, hierna geldt nog maximaal 1 jaar garantie waarbij je terugvalt op de wettelijke bepalingen inzake non-conformiteit. Gedurende het eerste jaar van jouw garantieperiode heb je recht op kosteloze vervanging of reparatie, steeds ter uitsluitende beoordeling van Donrox B.V. met in achtneming van de aard van de zaak. 

Bij onzorgvuldig gebruik van het product is geen sprake van enige garantie en/of verplichting vanuit Donrox. Waaronder eveneens wordt verstaan dat je zo spoedig mogelijk, maar binnen 2 maanden na ontdekking van een gebrek aan het product, dit bij Donrox dient te melden. Tevens is het volgende uitgesloten van de wettelijke garantie:

  • normale slijtage en veroudering, zoals bijvoorbeeld het verkleuren van het product of een vermindering van de batterij capaciteit;
  • gebreken die niet zijn ontstaan doordat het product niet ‘normaal’ is gebruikt, bijvoorbeeld door ondeskundig gebruik, gebruik van consumentenproducten voor professionele doeleinden of demontage.

Daarnaast komt de garantie te vervallen:

  • op het moment dat de producten door breuk onbruikbaar zijn geworden;
  •  indien tijdens onderzoek blijkt dat het product reeds door een derde is geprobeerd te herstellen. De onderzoekskosten zijn in dat geval voor jouw rekening. 

Algemene voorwaarden

De volledige algemene voorwaarden tref je hier in zowel het Nederlands, als het Engels aan.