Via het reparatieportaal verzoek je Donrox B.V. om een product ter reparatie terug te sturen. Nadat wij het reparatieverzoek goedkeuren kan je jouw retourlabel printen om deze op de doos voor retourzending te plakken. Je ontvangt een ontvangstbevestiging zodra de melding in goede orde is ontvangen.

Wanneer het product gerepareerd kan worden, ontvang je een prijsopgave na het onderzoeken van het product per e-mail. In de prijsopgave kan staan dat je kosten verschuldigd bent of dat je geen kosten verschuldigd bent aan Donrox voor reparatie. Dit hangt af van de situatie en de oorzaak van eventuele problemen. Donrox heeft te allen tijde het recht om reparaties te weigeren.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de zending en retourzending van het te repareren product: de eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen voor jouw rekening komen indien niet sprake is van non-conformiteit van het product. Dat is bijvoorbeeld het geval bij verkeerd gebruik van het product of als er geen reparatie noodzakelijk is. Het aannemen van een reparatiezending door Donrox ontslaat jou niet van jouw (overige) betalingsverplichting(en) richting Donrox.