Reparatie

Reparatieformulier Donrox B.V.

Met het reparatie formulier laat u Donrox B.V. het product onderzoeken ter reparatie. U vult de benodigde gegevens in onderstaand reparatieformulier in en stuurt dit samen met het product naar het reparatie adres zoals genoemd in het reparatieformulier. U ontvangt een ontvangstbevestiging als de melding in goede orde is ontvangen.

Afhankelijk van de situatie kan Donrox B.V. kosten voor reparatie en/of retourzending van het product bij u in rekening brengen. Wanneer het product gerepareerd kan worden, ontvangt u een prijsopgave na het onderzoeken van het product per e-mail. In de prijsopgave kan staan dat u kosten verschuldigd bent of dat u geen kosten verschuldigd bent aan Donrox B.V. voor reparatie. Dit hangt af van de situatie en de oorzaak van eventuele problemen. Donrox B.V. heeft te allen tijde het recht om reparaties te weigeren. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de zending en retourzending van het te repareren product: de eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen voor uw rekening komen indien niet sprake is van non-conformiteit van het product. Dat is bijvoorbeeld het geval bij verkeerd gebruik van het product of als er geen reparatie noodzakelijk is. Het aannemen van een reparatiezending door Donrox B.V. ontslaat u niet van uw (overige) betalingsverplichting(en) richting Donrox B.V

Download reparatieformulier